از موضوعات با اهمیت برای طراحی و اجرای سیستم آبیاری، محاسبه میزان دبی خروجی لوله از هر سایز است. اینکه چه مقدار آب از مقطع لوله عبور می‌کند نکته مهمی است. یکی از کاربرد های ایم جدول برای تعیین تعداد قطره چکان ها یا آبپاش ها می‌باشد. به همین دلیل برای آسان تر شدن و کاهش مدت زمان محاسبات برای به دست آوردن مقدار خروجی آب می‌توان از جدول های از پیش ساخته شده استفاده کرد. در جدولی که در ادامه برای شما آورده ایم علاوه بر میزان دبی خروجی آب از لوله اطلاعات ارزشمند دیگری را نیز می‌توانید پیدا کنید.

   لوله پلی اتیلن چیست و کجا کاربرد دارد؟

در این جدول علاوه بر دبی خروجی، میزان افت فشار آب در لوله به ازای طول آن آورده شده است. به کمک این اطلاعات می‌توانید مشخص کنید که با هر مقدار افزایش طول لوله چه مقدار از فشار موجود کاسته می‌شود. این اطلاعات برای نصب و لوله گذاری اهمیت زیادی دارد. به همین دلیل طراحان هنگام جانمایی لوله های آبرسانی از آن استفاده می‌کنند.

به عنوان مثال…

همان طور که مشاهده می‌کنید در این جدول میزان دبی عبوری آب از لوله و مقدار افت فشار به ازای طول لوله مشخص شده است. فرض کنید قصد دارید برای باغی با 100 درخت یک سیستم آبیاری قطره ای طراحی کنید. به این ترتیب اگر قرار باشد برای هر درخت 2 عدد قطره چکان 8 لیتر در ساعت نصب گردد، با توجه به این جدول می‌توانید مشخص کنید که می‌توانید از سایز ¾ اینچ برای قرار دادن لوله اصلی استفاده کنید. در زیر بصورت خلاصه نحوه محاسبه این مقدار قطره چکان آورده شده است.

تلاش کردیم تا بصورت خلاصه و درباره لوله گذاری و نحوه تعیین لوله مناسب برای قرار دادن صحبت کنیم. جدول بالا کاربرد های فراوانی دارد. این جدوا در طراحی سیستم آبیاری تحت فشار قطره ای و بارانی مورد استفاده قرار می‌گیرد.