با یکی از روش های جدید کاشت چمن بیشتر آشنا شوید! هیدروسیدینگ

دانه پاشی آبی یا هیدروسیدینگ (hydroseeding ) یک روش جدید است که امروزه در بین کشاورزان محبوب شده است.هیدروسیدینگ به اسپری کردن دانه های گیاه همراه آب و محلول کود و مالچ است که به دانه کمک میکند تا بهتر ریشه بدهند. این کار کمک میکند تا هزینه ی نیروی کار بصورت چشمگیری کاهش پیدا کند این روش نیاز به وسایل دارد تکنولوژی این سیستم در اختیار شما باشد. در هیدروسیدینگ سرعت جوانه زنی بسیار بالا است و نیاز به آبیاری کمی هم دارد.

روش کار هیدروسیدینگ

بهار فصل مناسبی انجام هیدروسیدینگ است. چرا که هوا هنوز زیاد گرم نشده و رطوبت کافی در خاک موجود است. به همین علت چمن توانایی این را دارد تا در این مدت به حدی برسد که در برابر گرمای تابستان و سرمای زمستان مقاومت کند. بعد از اسپری شدن دانه ها ، خاک با یک لایه از مالچ وشیده میشود. اینکار برای این انجام میشود که دانه ها در برابر فرسایش هایی که توسط باد و باران صورت میگیرد از جای خود جدا نشوند. بسته به شرایط آب و هوایی منطقه دانه ها بعد از گذشت 5 تا 7 روز شروع به جوانه زنی میکنند و شما میتوانید رشد آنها را بخوبی مشاهده کنید. بعد از گذشت 3 یا 4 هفته شما چمن کامل و بدون نقص خواهید داشت.

هیدروسیدینگ

آیا بنظر شما این روش میتواند راهکاری برای مقابله با ریزگرد ها باشد. یا میتوان انتظار داشت با استفاده از این روش از پیشروی بیرویه ی بیابان ها در برخی از مناطق کشور جلوگیری کرد؟ این روش هنوز در ایران امتحان نشده اما امیدواریم تا بزودی شاهد پیشرفت چنین روش ها در ایران باشیم.

میتواند راهکاری برای مقابله با ریزگرد ها باشد. یا میتوان انتظار داشت با استفاده از این روش از پیشروی بیرویه ی بیابان ها در برخی از مناطق کشور جلوگیری کرد؟ این روش هنوز در ایران امتحان نشده اما امیدواریم تا بزودی شاهد پیشرفت چنین روش ها در ایران باشیم.

هیدروسیدینگ