نحوه کار ونتوری تزریق کود چگونه است؟

انژکتور تزریق کود یا ونتوری تزریق کود وسیله ای است که به کمک آن میتوان کود محلول را به درون سیستم آبیاری و آبرسانی تزریق کرد. این کار باعث میشود تا تمام سطح زیر کشت و همه ی گیاهان به میزان یکنواخت و مناسب از کود بهره‌مند شوند. نحوه کار ونتوری تزریق کود با تبیعیت از قانون ونتوری توجیح می‌شود. به این ترتیب که وقتی قطر لوله سیال کم می‌شود، با توجه به معادله پیوستگی سرعت سیال در مقطع لوله اقزایش پیدا می‌کند. این افزایش سرعت باعث کاهش فشار در مقطع مشخص می‌گردد که از این اتفاق می‌توان برای مکش کردن سیال دیگر به درون مجرای اصلی کمک گرفت.

نحوه ی کار ونتوری تزریق کود ساده است و پیچیدگی زیادی ندارد و همین قانون ساده باعث شده تا این دستگاه کوچک بتواند بدون نیاز به انرژی برق یا باتری، کار مکش را انجام دهد و کود یا هر سیال دیگر به درون مجرای اصلی تزریق کند. ونتوری تزریق کود را میتوانید بصورت های موازی و سری در سیستم آبرسانی و آبیاری نصب کنید.

پیشنهاد ویژه آبان کالا: همه چیز درباره ونتوری تزریق کود

برای نحوه ی استفاده بهتر از ونتوری تزریق کود به نکات زیر توجه کنید.

  • فراموش نکنید که اختلاف ارتفاع مخزن کود شما با لوله جریان اصلی نباید بیشتر از 6 متر اختلاف ارتفاع داشته باشند.
  • حداقل اختلاف فشار مورد نیاز بین ورودی و خروجی برای مکش مناسب توسط ونتوری 1.5 بار می‌باشد.
  • برای داشتن مکش مناسب و یکنواخت بهتر است تا درجه باز بودن شیر را تغییر دهید تا به بهترین درجه ممکن برسد و مکش خوبی را شاهد باشید.
  • از محکم و آب بندی بودن اتصالات و لوله های اطمینان حاصل کنید تا انژکتور تزریق کود به بهترین شکل عمل کند.
  • از ونتوری علاوه بر استفاده های کشاورزی می‌توان در تزریق گاز های در کار های ضد‌عفونی مثل کلر و ازون نیز استفاده کرد.

انژکتور تزریق کود

فیلم نحوه کار انژکتور تزریق کود