امروزه باتوجه به کمبود آب و دشواری‌های آبرسانی در زمین‌های کشاورزی، استفاده از انواع روش‌های آبیاری قطره‌ای گسترش یافته است. کشاورزان و افرادی که با مسائل آبیاری روبه‌رو هستند، از مزایای استفاده از نوار تیپ‌ها برای آبیاری مطلع‌اند. یکی از مهم‌ترین نکات به‌هنگام استفاده از این نوارها، محاسبه‌ی میزان نوار موردنیاز برای آبیاری زمین است. به‌عبارت‌دیگر، فرد یا افرادی که می‌خواهند از این امکانات درجهت آبیاری هرچه‌بهتر و کارآمدتر زمین و محصولات‌شان استفاده کنند، در گام نخست خرید نوار تیپ باید بتوانند میزان نیازشان به نوار تیپ را محاسبه کنند. در یادداشت زیر، درباره‌ی چگونگی خرید نوار تیپ و عوامل مؤثر بر قیمت آن، نکاتی را با شما درمیان می‌گذاریم.

از کجا بدانیم در خرید نوار تیپ مقدار موردنیازمان چه‌قدر است؟

مقدار تیپ موردنیاز به ازاي هر هكتار باتوجه به نوع کشت و محصول متفاوت است. نوع محصول، مشخصیات جغرافیایی و اقلیمی و همچنین نوع خاک عواملی تعیین‌کننده در میزان خريد نوار تیپ موردنیاز هستند. به‌ عبارت دیگر، شما در خرید نوار تیپ باید به ویژگی‌های کشت‌تان توجه کنید. یک نوع کشت اگر در دو آب‌وهوا یا در بستر دو نوع خاک متفاوت قرار گیرد، برای به‌ثمر رسیدن هرچه‌بهتر، به مقادیر متفاوتی از نوار تیپ‌ نیاز دارد. شرایط اقلیمی و جغرافیایی نظیر دمای هوا و میزان تابش نور خورشید، می‌تواند نیاز به آب‌رسانی را تحت‌تأثیر قرار دهد.

در هر هکتار چقدر نوار تیپ نیاز است؟

همچنین از آن‌جاکه انواع مختلفی از خاک‌ها، آب و رطوبت را در مدت زمان‌های متفاوتی درخود نگه می‌دارند، نوع خاک میزان آبیاری کشت و استفاده از تجهیزات آبیاری را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. به علاوه میزان فشردگی ذرات خاک، عاملی اثرگذار در مدت زمان رسیدن آب به گیاه است. درنتیجه، یک جواب کلی و فراگیر برای پرسش «خرید نوار تیپ برای هر هکتار چه‌قدر باید باشد؟» وجود ندارد و عوامل بسیاری، طرح قواعدی کلی برای این پرسش را باطل می‌کند.

 بااین‌حال، برحسب تجربه، جداول و ارقامی برای میزان مورداستفاده‌ی نوار تیپ به‌ازای هر هکتار دردسترس است. توجه داشته باشید که این مقادیر، متوسط و معدلی برای نیاز شماست و خرید نوار تیپ را باید با درنظرگرفتن ویژگی‌های کشت‌تان و البته توجه به مقادیر توصیه‌شده، به سرانجام برسانید.


نوار تیپ پلاک دار

مقدار موردنیاز نوار تیپ به‌ازای هر هکتار، چگونه محاسبه می‌شود؟

هرهکتار زمین معادل 10000متر مربع است (100 متر طول زمین ضرب‌در 100 متر عرض آن). برای این‌که به‌صورت تقریبی میزان موردنیاز نوار تیپ را محاسبه کنیم، باید فاصله‌ی بین تیپ‌های پهن‌شده روی زمین را بدانیم.

به‌طورمعمول، فاصله‌ی بین نوارها یا فاصله‌ی بین ردیف‌های کاشت، 75 سانتی‌متر است. اگر عدد 10000 را بر فاصله‌ی بین نوارها تقسیم کنیم، مقدار تیپ موردنیاز ما به‌طور تقریبی محاسبه می‌شود. در مرحله‌ی خرید نوار تیپ، کافی ا‌ست فاصله‌ی بین نوارها را بدانیم و برای هرهکتار، عدد 10000 را بر آن فاصله (برحسب متر) تقسیم کنیم. در فرض ما، این فاصله 75 سانتی‌متر است که معادل آن برحسب متر، 0.75 متر است.

پس اگر 10000 را بر 0.75 تقسیم کنیم، حاصل این تقسیم، مقدار نوار تیپ موردنیاز براي هر هکتار را به ما گزارش می‌دهد؛ که این عدد معادل 13300 متر است. لازم به ذکر است که مقدار به‌دست‌آمده از این روش، تقریبی است و میزان دقیق و مشخصش، باتوجه به شرایط و عوامل ذکرشده و برحسب تجربه، تعیین می‌گردد.