تگ - PH در خانه

PH خاک را خودمان پیدا کنیم؟

PH  خاک یکی از عوامل بسیار موثر در رشد و پرورش گیاهان است. هر گیاهی که میکارید در بازه ای خاص از PH هست که بهترین عملکردش را بروز میدهد.از طرفی  همه ی ما درباره ی مصرف آب و گرانبها بودن آن میدانیم. میدانیم...

تماس با ما