تگ - کشت فلفل دلمه ای

هیدروپونیک در گلخانه ی فلفل دلمه ای

امروزه خیلی ها بدنبال راه انداختن یک گلخانه با کشت هیدروپونیک هستند. کشاورزان و گلخانه ها در همه ی جای دنیا درحال پیشرفتند. زیرا در این گلخانه ها با استفاده از انرژی کمتر ، نیروی کارگر کمتر و مصرف آب کمتر محصول بیشتری را...

تماس با ما