تگ - کاتالوگ یورودریپ

حداکثر طول اجرای لوله و فاصله دریپر ها در کاتالوگ یورودریپ

چند روز پیش زمانی که داشتم کاتالوگ محصولات یورودریپ را نگاهی می‌انداختم به نکته جالبی در مشخصات فنی قطره چکان ها برخورد کردم. قسمتی تحت عنوان Maximum Run Length یا "حداکثر طول اجرا" در  مشخصات فنی محصول نظرم را جلب کرد. زمانی که بیشتر...

تماس با ما