تگ - چگونه ذرت بکارم

کشت ذرت به بهترین شکل!

وقتی شما ذرت کشت میکنید ، هر فصل یک مسابقه برای تولید محصول بهتر است . زمانی شما میتوانید در این میدان نبرد پیروز باشید که هر فصل بتوانید بهتر از فصل پیش ، آب و مواد مغزی مورد نیاز ذرت را کنترل کنید. برای معرفی...

تماس با ما