تگ - هرس کردن

هرس بدون ترس!

یکی‌ از مشکلات و‌دغدغه های ذهنی هنگام هرس کردن درخت ها که به ذهن هر کسی میرسد، ترس از بریدن شاخه های اصلی و آسیب رساندن به درخت است. چگونه هرس کنم؟ چه زمانی مناسب است؟ اهمیت آن  چیست؟ چه درخت هایی به هرس...

تماس با ما