تگ - مشخصات نوار آبییاری

نوار آبیاری چیست؟ نکاتی بسیار کاربردی و مهم درباره آن!

انتخاب نوار آبیاری یا تیپ مناسب برای هر پروژه یک فرآیند منحصربفرد است. پس باید بر مبنای نیاز دقیق آن انجام شود. چهار عامل موثر در خصوص انتخاب نوار مناسب باید در نظر گرفته شود. این چهار عامل عبارتند از: قطر نوار، ضخامت دیواره...

تماس با ما