تگ - دستگاه ضدعفوني كننده

ضدعفونی دست به چه صورت و با چه دستگاهی کاربردی تر است؟

همیشه باید بهداشت دست‎ها را جدی گرفت. در بیرون از خانه احتمال تماس دست با سطوح مختلف بیشتر است، درنتیجه بهداشت نیز باید بیشتر رعایت شود. اگر وسایل بهداشتی مانند الکل و ژل شستشو همراه خود ندارید، می‎توانید از دستگاه ضدعفونی دست در مراکز...

تماس با ما