تگ - آبیاری زیر سطحی

آبیاری زیرسطحی ذرت

آبیاری زیرسطحی ،یکی از انواع آبیاری های تحت فشار میباشد. آبیاری زیرسطحی با استفاده از لوله های و دریپر های مخصوص، در زیر سطح زمین آب را دقیقا به ریشه گیاه میرساند. سیر تکاملی آبیاری این بار به سمت آبیاری از زیر زمین...

تماس با ما