تگ - آبياري سنتي

نوار تیپ کشاورز چگونه كشاورزان را یاری کرده است و مزاياي استفاده از آن چيست؟

مقدمه نوار تیپ کشاورز امروزه کشاورزان برای صرفه‌جویی در مصرف آب، به آبیاری قطره‌ای روی آورده‌اند. روش آبیاری قطره‌ای که از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است، آب را مستقیم به ریشه گیاه پمپ می‌کند. این سیستم جدیدترین دستگاهی است که کشاورزان در سراسر دنیا از...

تماس با ما