40 در "1،1/4

سایز مورد استفاده در اتصالات و لوازم با معیار استانداردی اندازه گیری میشود.

فیلتر
شما این محصول را به سبد خرید اضافه کرده اید:

تماس با ما