"1،1/4 در "3/4

سایز مورد استفاده در اتصالات و لوازم با معیار استانداردی اندازه گیری میشود.

شما این محصول را به سبد خرید اضافه کرده اید:

< <