"1،1/2 در "3/4

سایز مورد استفاده در اتصالات و لوازم با معیار استانداردی اندازه گیری میشود.

فیلتر
شما این محصول را به سبد خرید اضافه کرده اید:

تماس با ما