کودآبیاری

ونتوری تزریق کود چیست و چه مصارفی دارد؟

/fertilizer-injector

انژکتور تزریق کود یا ونتوری تزریق کود، ابزاری است که به وسیله آن می­توان کود را به سیستم آبیاری تزریق کرد. این انژکتورها که در سیستم‌­های آبیاری قطره‌­ای یا آبیاری تحت فشار استفاده می­شوند و علاوه بر کود انواع مختلفی از مواد قابل حل را به شبکه­‌های آبیاری تزریق می­کنند. همچنین از آنجا که این انژکتور، تکنولوژی ونتوری را برای تزریق به کار می­گیرد، ونتوری تزریق کود هم نامیده می­شود.