چمن کاری آبی

هیدروسیدینگ یا چمن کاری آبی

/what-is-hydroseeding

دانه پاشی آبی یا هیدروسیدینگ (hydroseeding ) یک روش جدید است که امروزه در بین کشاورزان محبوب شده است.هیدروسیدینگ به اسپری کردن دانه های گیاه همراه آب و محلول کود و مالچ است که به دانه کمک میکند تا بهتر ریشه بدهند. این کار کمک میکند تا هزینه ی نیروی کار بصورت چشمگیری کاهش پیدا کند این روش نیاز به وسایل دارد تکنولوژی این سیستم در اختیار شما باشد. در هیدروسیدینگ سرعت جوانه زنی بسیار بالا است و نیاز به آبیاری کمی هم دارد.