هرس

هرس بدون ترس!

/%D9%87%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D8%B3

یکی‌ از مشکلات و‌دغدغه های ذهنی هنگام هرس کردن درخت ها که به ذهن هر کسی میرسد، ترس از بریدن شاخه های اصلی و آسیب رساندن به درخت است. چگونه هرس کنم؟ چه زمانی مناسب است؟ اهمیت آن  چیست؟ چه درخت هایی به هرس نیاز دارند؟ در ادامه به پاسخ این سوالات میپردازیم.