نوار تیپ ایرانی

قیمت نوار تیپ خارجی در مقايسه با نوار تیپ‌ ایرانی

/compare-the-price-of-tape-type

آبیاری قطره‌ای نوعی سیستم آبیاری است که در آن آب به‌صورت قطره‌ای و آرام به ریشه گیاهان می‌رسد. هدف قرار دادن مستقیم آب در محدوده ریشه برای به حداقل رساندن تبخیر آب است. سیستم آبیاری قطره‌ای، آب را از طریق شبکه شیرآلات و لوله‌ها در تمام قسمت‌های زمین، توزیع می‌کند.