نوار آبیاری کشاورز

چطور نوار تیپ کشاورز ها را یاری کرده است؟

/agricultural-irrigation-tape

امروزه کشاورزان برای صرفه‌جویی در مصرف آب، به آبیاری قطره‌ای روی آورده‌اند. روش آبیاری قطره‌ای که از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است، آب را مستقیم به ریشه گیاه پمپ می‌کند. این سیستم جدیدترین دستگاهی است که کشاورزان در سراسر دنیا از آن برای افزایش تولید در برابر منابع کم آب استفاده می‌کنند.   نوار تیپ کشاورز توانسته است به زنده ماندن این صنعت کمک زیادی کند.