مه پاش گلخانه

تاثیر سیستم میست گلخانه‌ای بررشد گیاهان

/greenhouse-mist-system

وجود رطوبت کافی و دمای مناسب، دو عامل مهم در رشد گیاهان هستند. برای این‌که هر دو این موارد در گلخانه‌ها تأمین شوند. از سیستم میست گلخانه‌ای استفاده می‌گردد. این سیستم با عملکرد خود و تولید مه در فضای گلخانه، دمای فضا را کنترل کرده و رطوبت لازم را تولید می‌کند. با توجه به تأثیر سیستم میست گلخانه بر گیاهان، امروزه در اکثر گلخانه‌های صنعتی و خانگی، از این روش استفاده می‌شود.