مه پاش سالن قارچ

مه‌پاش پرورش قارچ چه ویژگی ای دارد؟

/mushroom-growing-system

یکی از لوازم ضروری برای سالن پرورش قارچ، سیستم مه‌پاش و رطوبت‌ساز است. زیرا قارچ‌ها جهت رشد نیاز به رطوبت دارند و در نتیجه فضای اطراف آن‌ها باید دائما مرطوب باشد. اگر سیستم‌های مه‌پاش موجود در بازار را دیده باشید، متوجه می‌شوید. که این دستگاه‌ها دارای تنوع فراوانی هستند و قیمت‌های متفاوتی نیز دارند.