مقدار نوار تیپ

در هر هکتار چقدر نوار تیپ نیاز داریم؟

/how-to-calculate-tape-irrigation-need

نوار تیپ قطعا یکی از بهترین و مناسب ترین لوازم برای راه اندازی یک سیستم آبیاری قطره ای هست. یکی از دلایلی که در ایران بسیار مورد استقال قرار گرفت و بسیاری کشاورزان به استفاده از نوار تیپ رو آوردند، اقتصادی و بصرفه بودن قیمت نوار تیپ است. در گذشته از لوله های آبیاری قطره ای برای کشت های ردیفی استفاده میشد که هزینه ی بیشتری داشتند و برای کشت های ردیفی و فصلی اصلا مناسب نبودند.