لوله دریپر دار آبیاری قطره ای

لوله دریپر دار آبیاری قطره ای | خرید لوله دریپر دار | مشخصات فنی لوله دریپر دار

/drip-irrigation-pipe-buy-dripper-pipe-technical-specifications-of-dripper-pipe

لوله دریپر دار یا همان لوله قطره چکان دار، یکی از تجهیزات کاربردی در آبیاری قطره ای است که بوسیله آن میتوان آب را بصورت موضعی به ریشه گیاهان رساند. این لوله که عموما در سایز 16 و 20 میلیمتر تولید و عرضه می شود در واقع مشابه لوله 16 آبیاری قطره ای است با این تفاوت که قطره چکان ها از پیش با فاصله های مشخص در داخل آن تعبیه شده اند. به این ترتیب دیگر نیاز نیست تا روی آن قطره چکان نصب کنید.