لوله دریپر دار

لوله دریپر دار آبیاری قطره ای | خرید لوله دریپر دار | مشخصات فنی لوله دریپر دار

/drip-irrigation-pipe-buy-dripper-pipe-technical-specifications-of-dripper-pipe

لوله دریپر دار یا همان لوله قطره چکان دار، یکی از تجهیزات کاربردی در آبیاری قطره ای است که بوسیله آن میتوان آب را بصورت موضعی به ریشه گیاهان رساند. این لوله که عموما در سایز 16 و 20 میلیمتر تولید و عرضه می شود در واقع مشابه لوله 16 آبیاری قطره ای است با این تفاوت که قطره چکان ها از پیش با فاصله های مشخص در داخل آن تعبیه شده اند. به این ترتیب دیگر نیاز نیست تا روی آن قطره چکان نصب کنید.


لوله دریپر دار بهتر است یا لوله 16 قطره ای

/a-dropper-tube-is-better-or-a-16-drop-tube

تجهیزات آبیاری قطره ای انواع مختلفی دارند و هر کدام در زمینه ای منحصر به فرد به کمک شما می‌آیند. همین گستردگی باعث شده است تا امکان مقایسه و ارزیابی عملکرد تجهیزات اهمیت ویژه ای  پیدا کند. لوله ۱۶ میلیمتر و لوله قطره چکان دار نیز از تجهیزاتی هستند که میتوان از آن‌ها استفاده های فراوانی کرد. اما برای دستیابی به بهترین عملکرد آن‌ها باید به ویژگی هر کدام توجه نمود.