قیمت یورودریپ

حداکثر طول اجرای لوله و فاصله دریپر ها در کاتالوگ یورودریپ

/maximum-pipe-length-and-distance-of-drippers-in-eurodrip-catalog

چند روز پیش زمانی که داشتم کاتالوگ محصولات یورودریپ را نگاهی می‌انداختم به نکته جالبی در مشخصات فنی قطره چکان ها برخورد کردم. قسمتی تحت عنوان Maximum Run Length یا “حداکثر طول اجرا” در  مشخصات فنی محصول نظرم را جلب کرد. زمانی که بیشتر دقیق شدم متوجه شدم کارخانه برای عملکرد بهتر قطره چکان ها توصیه هایی در مورد فاصله نصب قطره چکان ها از یکدیگر و طول خطوط لوله به طراحان می‌کند.