زمان برداشت سیب زمینی

برداشت مکانیزه سیب زمینی

/potato-harvest

در برداشت زود هنگام ،علاوه بر اينكه مقدار محصول كم ميشود، نگهداري آن هم مشكل است. بدين جهت بهتراست بعد از پالسيدن بوته، باز چند روزي (15ـ 10 روز) صبر كرد و پس از آن اقدام به برداشت نمود.