دریپر

دریپر چیست و چه کاربردی دارد؟

/what-is-draper-and-what-is-its-use

دریپر یا قطره چکان یک وسیله برای کشاورزی و یکی از اصلی ترین تجهیزات برای سیستم آبیاری قطره ای است. در واقع می توان گفت دریپرها در خط مقدم آبیاری قرار گرفته اند. وجود قطره چکان ها برای سیستم های آبیاریقطره ای لازم و ضروری است؛ زیرا اگر آبدهی گیاهان با تأخیر مواجه شده یا دچار مشکل شود، تمام محصولات با آسیب جدی رو به رو می شوند. در نتیجه انتخاب این تجهیزات اهمیت بالایی دارد.


قطره چکان مناسب کدام است؟

/%D9%82%D8%B7%D8%B1%D9%87-%DA%86%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

قطره چکان ها یا همان دریپر ها یکی از کاربردی ترین قسمت هر سیستم آبیاری قطره ای هستند. قطره چکان ها خروجی های آب را تشکیل میدهند . این یعنی نتیجه تمام طراحی ها ، لوله کشی ها و زحمات ، بوسیله قطره چکان ها به نمایش گذاشته میشود.