خرید نوار درز دار

تیپ درز دار خوب را چگونه تشخیص دهیم؟

/good-seam-irrigation-tape

در هنگام خرید نوار تیپ درز دار، نکات مهمی وجود دارند که باید بررسی شوند. جدا از نکات فنی مورد نیاز هنگام استفاده از این نوارها، باید به برخی از مشخصات فیزیکی و ظاهری نوار آبیاری موردنظر نیز دقت کرد تا بتوانیم از کیفیت آن مطمئن شویم.