خرید شیر برقی

آموزش تعمیر شیر برقی سلونوئیدی

/solenoid-valve-repair-training

تعمیر شیر برقی سلونوئیدی با توجه به افزایش قیمت تجهیزات یکی از موضوع هایی هست که اهمیت پیدا کرده است. شیر سلونوئیدی بیشتر به دلیل گیر کردن ذرات در داخل آن از کار می‌افتد. بسته نشدن شیر معمولا بدلیل گیر کردن یک دانه شن، یک شاخه کوچک، حشره یا حتی یک حلزون کوچک ممکن است اتفاق بیفتد. برای تعمیر شیر برقی نیاز است تا آن قطعات آن را باز کرده و تمیز کنید. همچنین باز نشدن دریچه شیر می‌تواند دلایل مختلفی داشته باشد.