خرید دستگاه نوار تیپ

دستگاه نوار تیپ چگونه کار می‌کند؟

/how-the-tip-bar-machine-works

اگر برای اولین قصد دارید دستگاه نوار تیپ آبیاری را نصب کنید، در ابتدای کار ممکن است کمی چالش‌برانگیز باشد. اما با مرور برخی از نکات و آموزش نصب نوار تیپ می‌توانید این کار را به‌آسانی انجام دهید. برای این کار، تعیین نوع خاک بسیار اهمیت دارد، نحوه آبیاری در خاک رس، لوم و شن متفاوت است، فاصله قطره چکان‌ها در نوار آبیاری برای خاک شنی 20 سانت و برای خاک رس فاصله قطره چکان‌ها 30 سانت است.