خرید دریپر

قطره چکان مناسب کدام است؟

/%D9%82%D8%B7%D8%B1%D9%87-%DA%86%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

قطره چکان ها یا همان دریپر ها یکی از کاربردی ترین قسمت هر سیستم آبیاری قطره ای هستند. قطره چکان ها خروجی های آب را تشکیل میدهند . این یعنی نتیجه تمام طراحی ها ، لوله کشی ها و زحمات ، بوسیله قطره چکان ها به نمایش گذاشته میشود.