آبیاری هوشمند

معرفی و خرید تایمر آبیاری هوشمند دیجیتال

/introduction-and-purchase-of-smart-digital-irrigation-timer

تایمر آبیاری هوشمند دیجیتال یکی از دستگاه هایی است که در هوشمند کردن سیستم آبیاری به شما کمک می کند. از این وسیله تقریبا در هرجایی می توانید استفاده کنید و وظیفه زمانبندی آبیاری خودتان را به این دستگاه بسپارید. بدین ترتیب شما با مشخص کردن زمان شروع آبیاری و مدت زمان مورد نظرتان برای آبیاری می توانید سیستم آبیاری خانگی یا باغچه تان را هوشمند کنید.


معرفی و آموزش نصب تایمر آبیاری هوشمند LT-D01

/introducing-and-installing-the-lt-d01-smart-irrigation-timer