آبپاش آبیاری

انواع آبپاش آبیاری، قیمت آبپاش، خرید آبپاش

/types-of-irrigation-sprinklers-price-of-sprinklers-purchase-of-sprinklers

آبپاش آبیاری وسیله ای برای پاشش آب بروی سطح زمین و آبیاری انواع گیاهان در سطح مزارع و باغات است. به کمک این وسیله راندمان آبیاری مزرعه بالا می‌رود و میزان محصول دهی کشاورزی در واحد سطح افزایش پیدا می‌کند. آبپاش آبیاری معمولا در سایز‌های مختلف و انواع متفاوت تولید می‌شود تا بتواند نیاز‌های گسترده تری را در بخش آبیاری برطرف کند.


هر هکتار چند عدد آبپاش لازم دارد؟

/how-many-sprinklers-are-needed-per-hectare