پکیج های آبیاری

کمی صبر کنید...
ترتیب نمایش:

پکیج آبیاری خانگی مناسب تا مساحت 600 متر مربع

ناموجود
تجهیزات موجود در این پکیج: لوله 16 میلی‌متر 150 متر، لوله 6 میلی‌متر 50 متر، قطره‌چکان تنظیم‌شونده 40 عدد، قطره چکان 8 لیتر 40 عدد، قطره‌چکان پایه‌دار 30 عدد، بست ابتدایی 6 میلی‌متر 30 عدد، سه‌راه 6 میلی‌متر 20 عدد، کور 6 میلی‌متر 10 عدد، رابط 16 میلی‌متر 20 عدد، سه‌راه 16 میلی‌متر 20 عدد، زانو 16 میلی‌متر 20 عدد، کور 16 میلی‌متر 20 عدد، بست کمربندی 20 عدد، شیر پلیمری 20 میلی‌متر 1 عدد، مغزی 1/2 پلیمری 1 عدد، بوشن 1/2 پلیمری 1 عدد، سرشلنگی 2 عدد، تبدیل 6 میلی‌متر 1 عدد، میخ تثبیت 100 عدد

پکیج آبیاری خانگی مناسب تا مساحت 400 متر مربع

ناموجود
تجهیزات موجود در این پکیج: لوله 16 میلی‌متر 100 متر، لوله 6 میلی‌متر 30 متر، قطره‌چکان تنظیم‌شونده 50 عدد، قطره‌چکان پایه‌دار 30 عدد، بست ابتدایی 6 میلی‌متر 30 عدد، سه‌راه 6 میلی‌متر 15 عدد، کور 6 میلی‌متر 10 عدد، رابط 16 میلی‌متر 10 عدد، سه‌راه 16 میلی‌متر 15 عدد، زانو 16 میلی‌متر 10 عدد، کور 16 میلی‌متر 10 عدد، بست کمربندی 20 عدد، شیر پلیمری 20 میلی‌متر 1 عدد، مغزی 1/2 پلیمری 1 عدد، بوشن 1/2 پلیمری 1 عدد، سرشلنگی 1 عدد، تبدیل 6 میلی‌متر 1 عدد، میخ تثبیت 50 عدد

پکیج آبیاری خانگی مناسب تا مساحت 150 متر مربع

ناموجود
تجهیزات موجود در این پکیج: لوله 16 میلی‌متر 50 متر، لوله 6 میلی‌متر 20 متر، قطره‌چکان هشت نازله 30 عدد، قطره‌چکان پایه‌دار 20 عدد، بست ابتدایی 6 میلی‌متر 30 عدد، سه‌راه 6 میلی‌متر 10 عدد، کور 6 میلی‌متر 10 عدد، رابط 16 میلی‌متر 10 عدد، سه‌راه 16 میلی‌متر 10 عدد، زانو 16 میلی‌متر 5 عدد، کور 16 میلی‌متر 5 عدد، بست کمربندی 20 عدد، شیر کولری 1 عدد، مغزی 1/2 پلیمری 1 عدد، بوشن 1/2 پلیمری 1 عدد، سرشلنگی 1 عدد، تبدیل 6 میلی‌متر 1 عدد، میخ تثبیت 25 عدد

پکیج آبیاری خانگی متوسط مناسب 30 گلدان

ناموجود
تجهیزات موجود در این پکیج: لوله 6 میلی‌متر 50 متر، قطره‌چکان پایه‌دار 30 عدد، بست ابتدایی 6 میلی‌متر 30 عدد، سه‌راه 6 میلی‌متر 10 عدد، کور 6 میلی‌متر 5 عدد، بست کمربندی 20 عدد، شیر کولری 1 عدد، تبدیل 6 میلی‌متر 1 عدد

پکیج آبیاری خانگی کوچک مناسب 10 گلدان

ناموجود
تجهیزات موجود در این پکیج: لوله 6 میلی‌متر 30 متر، قطره‌چکان پایه‌دار 10 عدد، بست ابتدایی 6 میلی‌متر 5 عدد، سه‌راه 6 میلی‌متر 10 عدد، کور 6 میلی‌متر 2 عدد، بست کمربندی 10 عدد، شیر کولری 1 عدد، تبدیل 6 میلی‌متر 1 عدد

پکیج مه پاش خانگی رویال مدل نوین قطره

ناموجود
اگر دنبال راه اندازی سیستم مه پاش برای یک محیط کوچک هستید اما دقیقا نمیدانید که به چه لوازمی نیاز دارید پک مه پاش بهترین گزینه برای شماست. برای اینکه بتوانید سیستم مه پاش را راه اندازی کنید به تجهیزات و لوازم گوناگونی نیاز دارید. این بسته ها آماده شده اند تا دیگر نیاز نباشد تا هر کدام از تجهیزات را بصورت جئداگانه خریداری کنید. داخل کیت مه پاش خانگی میتوانید تمام لوازم مورد نیازتان را پیدا کنید.

پکیج مه پاش خانگی حرفه ای

ناموجود
پکیج مه پاش حرفه ای به شما کمک می‌کند تا یک سیستم میست مناسب با تمام شرایط آن داشته باشید. برای راه اندازی سیستم مه پاش و بهره بردن از شرایطی که نازل های مه پاش ایجاد می‌کنند به تجهیزات و لوازم متفاوتی نیاز هست. تهیه کردن تمام این لوازم و تجهیزات علاوه بر اینکه زمان‌بر هست، نیاز به تخصص و نگرش فنی بسیاری دارد. اگر برای اولین بار قصد دارید یک سیستم مه پاش راه اندازی کنید، در ابتدا با سوالات زیادی مواجه می‌شوید. اینکه به چه لوازمی احتیاج دارید و چه تعداد از هر کدام را میخواهید قطعا بزرگترین چالشی خواهد بود که با آن روبروی می‌شوید. پکیج مه پاش ساخته شده است تا این چالش را برطرف کند.

دسته‌بندی