مه پاش کم فشار

بزرگترین مزیت این گروه از مه پاش، عملکرد مناسب آنها در فشار پایین است. بطوریکه میتوان با استفاده از فشار آب شهری از آنها ستفاده کرد.

فیلتر
شما این محصول را به سبد خرید اضافه کرده اید:

تماس با ما