رویداد ها

Our Projects

به کدام تجهیزات آبیاری قطره ای نیاز دارم؟

راه اندازی یک سیستم آبیاری قطره ای نیاز به تجهیزات گوناگونی دارد. به همین دلیل بسیاری از افراد ممکن است هنگام تهیه ی لوازم، دچار سردرگمی شوند. اگر دقیقا نمی دانید برای راه اندازی یک سیستم آبیاری، به کدام یک از تجهیزات آبیاری قطره ای نیاز دارید اصلا نگران‌ نباشید. در این مقاله قصد داریم به تک تک لوازمی بپردازیم که برای راه اندازی سیستم آبیاری قطره ای به آنها نیاز پیدا خواهید کرد. همچنین سعی کردیم این مقاله...