مشخصات

آبیاری هوشمند
اتصالات16 میلیمتر پلی اتیلن
آبپاش های آبیاری بارانی