امروزه خیلی ها بدنبال راه انداختن یک گلخانه با کشت هیدروپونیک هستند. کشاورزان و گلخانه ها در همه ی جای دنیا درحال پیشرفتند. زیرا در این گلخانه ها با استفاده از انرژی کمتر ، نیروی کارگر کمتر و مصرف آب کمتر محصول بیشتری را میتوان برداشت کرد.

وقتی درباره کشت هیدروپونیک صحبت میکنیم ، اکثر مردم فکر میکنند تنها روش هیدروونیک رشد گیاهان بصورت مستقیم در آب است. شاید درست باشد اما این فقط یکی از روش های هیدروپونیک است. خیلی وقت ها ای سوال پیش می آید که چرا کشت هیدروپونیک موثر است. دلیلش روشن است. وقتی شما به گیاه دقیقا همان موادی را بدهید که لازم دارد ، گیاه فرصت بهتری برای رشد پیدا میکند. در واقع شما یک محیط خالص و بدون اضافات را برای گیاه فراهم کردید.

مواد مختلفی برای رشد گیاه مورد نیاز هستند . عناصری مثل کلسیم ، منیزیم ، گوگرد ، بور، کبالت ، مس ، آهن ، منگنز و روی . کمبود هرکدام از این عناصر باعث بوجود آمدن استرس ، تنش یا بیماری در گیاهان میشود. باعث آسیب پذیری گیاه توسط قارچ ها یا باکتری ها میشود. حتی اگر هم هیچکدام از این اتفاقات نیفتد باعث کاهش عملکرد گیاه میشود. حالا کشت هیدروپونیک آمده تا در هر دوره از رشد گیاه ، مواد مغزی را بصورت آسان در اختیار میدهد. به همین دلیل عملکرد گیاه در کشت هیدروونیک افزایش می یابد.

از آنجا که این کشت نتیجه ی خوبی را عمل می آورد ، به سرعت در حال پیشرفت است. رشته های مرتبطی درباره ی هیدروپونیک ساخته شده اند . این کشت در ایران هنوز جای رشد دارد و نیازمند توسعه و پیشرفت است.

ویدیو کشت هیدروپونیک

این ویدیو  از گلخانه ی فلفل دلمه ای تهیه شده است. این ویدیو نحوه ی کاشت ، نگهداری ، برداشت و بسته بندی را در یک گلخانه ی هیدروپونیک به شما نشان میدهد.